സ്വാഹിബുല്‍ മിര്‍ബാത്തിന്റെ പട്ടണവും മഖ്ബറയും

2600

സ്വാഹിബുല്‍ മിര്‍ബാത്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് ബിന്‍ അലി ബാഅലവി എന്ന സാമൂഹ്യപരിഷ്‌കര്‍ത്താവും പ്രബോധകനും സൂഫിവര്യനെക്കുറിച്ച് ഒമാന്‍ ടിവിയില്‍ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററി…

SHARE